shadow_left
Logo
Shadow_R
PolishEnglishGerman formal - Sie
Opis Projektu
Lokalizacja
Plan skomunikowania lotniska
Parametry Portu Lotniczego
Stan projektu
Opracowana dokumentacja
Studium Wykonalności
Zagospodarowanie terenu
Decyzja środowiskowa
Pozyskiwanie gruntów
Przetargi i konkursy
Korzyści z budowy lotniska

   
Plan skomunikowania lotniska

Planuje się połączenie lotniska z istniejącymi drogami kołowymi 766 i 73 poprzez wybudowanie nowej drogi - łącznika, która przebiegać będzie wzdłuż granicy północnej lotniska i zapewni bezpośredni dojazd do terminala pasażerskiego (i cargo), oraz węzła w ciągu drogi nr 73.

Planuje się połączenie lotniska z siecią kolejową z wykorzystaniem przebiegającej w pobliżu linii kolejowej Kielce-Busko poprzez wybudowanie przystanku kolejowego oraz bocznicy

 

skomunikowanie.jpg

 

 
 
   
 
Advertisement