shadow_left
Logo
Shadow_R
PolishEnglishGerman formal - Sie
Opis Projektu
Lokalizacja
Plan skomunikowania lotniska
Parametry Portu Lotniczego
Stan projektu
Opracowana dokumentacja
Studium Wykonalności
Zagospodarowanie terenu
Decyzja środowiskowa
Pozyskiwanie gruntów
Przetargi i konkursy
Korzyści z budowy lotniska

   
Aktualności Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Spis treści
Aktualności
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6

09.09.2009

W dniu 01.09.2009r. Spółka Port Lotniczy Kielce S.A. otrzymała od Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego promesę zezwolenia na założenie lotniska cywilnego w Obicach w gminie Morawica.

Promesa jest zapewnieniem, że po spełnieniu wymogów ustawy Prawo Lotnicze wnioskujący uzyskają zezwolenie na założenie lotniska. W promesie ustalono warunki niezbędne do uzyskania zezwolenia na założenie lotniska oraz okres jej ważności - do 31 grudnia 2013 r. Czas ten zostanie wykorzystany na wykonanie prac przygotowawczych i projektowych związanych z uruchomieniem lotniska.

10.08.2009

W dniu 10.08.2009r. Spółka Port Lotniczy Kielce S.A. wystąpiła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

25.04.2009

Miasto Kielce podpisało z konsorcjum Autorska Pracownia Projektowa APA Kuryłowicz & Associates i POLCONSULT umowę na wykonanie dokumentacji projektowej: koncepcji architektoniczno budowlanej Portu Lotniczego oraz projektu budowlanego makroniwelacji terenu lotniska. Na podstawie opracowanej dokumentacji oraz promesy ULC spółka Port Lotniczy Kielce wystąpi do Wojewody o wydanie decyzji o zezwolenie na założenie lotniska użytku publicznego.  

22.04.2009

Port Lotniczy Kielce S.A. złożył w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego wniosek o wydanie promesy zezwolenia na założenie lotniska zgodnie z ustawą z dnia 3 lipca 2002 – "Prawo Lotnicze” w trybie ustawy z dnia 12 lutego 2009 – „o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego” .

02.04.2009

Decyzja sądu konkursowego stała się prawomocna, trwają przygotowania do podpisania umowy z wykonawcą.

Ustalono że zdobywcą III miejsca w konkursie jest Studio AG Sp. z o. o. ze Szczecina

16.02.2009

Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej i funkcjonalno - przestrzennej Regionalnego Portu Lotniczego Kielce, zlokalizowanego na terenie miejscowości Obice gm. Morawica oraz Grabowiec gm. Chmielnik.

W dniu 16 lutego 2009r. na otwartej sesji Sądu Konkursowego ogłoszono rozstrzygnięcie konkursu.

Sąd Konkursowy wybrał następujące prace spośród nadesłanych pięciu:

I miejsce -   Konsorcjum: POLCONSULT i APA Kuryłowicz & Associates

II miejsce -  Konsorcjum: DB Projekt sp. z o.o. Warszawa i ATI Architektura Technika Inwestycje
                      sp. z o.o. Warszawa

III miejsce - Praca nr 2: nie jest możliwe zidentyfikowanie przez Sąd autorów pracy po podanym numerze
                   rozpoznawczym, gdyż taki nr nie występuje na żadnej z kart identyfikacynych

Oczekujemy na uprawomocnienie się decyzji Sądu, następnie Zamawiający po negocjacjach podpisze ze zwycięzcą umowę na przygotowanie szczegółowej koncepcji oraz projektu budowlanego prac makroniwelacyjnych.

04.11.2008

W dniu 4-go listopada 2008 Spółka odebrała zamówiony w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej dokument zatytułowany „Plan organizacji ruchu lotniczego na lotnisku i w jego regionie dla planowanego Portu Lotniczego Kielce w Obicach wraz ze sposobem uniknięcia kolizji z ruchem lotniczym prowadzonym z istniejących już sąsiednich lotnisk”.

Zawiera on plan organizacji ruchu lotniczego dla projektowanego lotniska Kielce – Obice wraz z projektami procedur podejścia do lądowania oraz projektem strefy kontrolowanej lotniska jak również analizę kolizyjności zaproponowanych rozwiązań z istniejącymi strukturami przestrzeni powietrznej.

Wraz z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego rejonu lotniska i Decyzją o Środowiskowych Uwarunkowaniach Realizacji Inwestycji” będzie on załącznikami do wniosku o Promesę Zezwolenia na Założenie Lotniska o którą Spółka wystąpi do Urzędu Lotnictwa Cywilnego na początku 2009 roku. 
 
   
 
Advertisement