shadow_left
Logo
Shadow_R
PolishEnglishGerman formal - Sie
Opis Projektu
Lokalizacja
Plan skomunikowania lotniska
Parametry Portu Lotniczego
Stan projektu
Opracowana dokumentacja
Studium Wykonalności
Zagospodarowanie terenu
Decyzja środowiskowa
Pozyskiwanie gruntów
Przetargi i konkursy
Korzyści z budowy lotniska

   
Przetargi i konkursy Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Spis treści
Przetargi i konkursy
Strona 2
 

19.12.2013r.

Spółka Port Lotniczy Kielce S.A. zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na wykonaniu Inwentaryzacji  przyrodniczej terenu  projektowanego portu lotniczego Kielce w Obicach. 

Treść Zapytania ofertowego  z opisem  przedmiotu  zamówienia oraz warunki udzielenia  zamówienia do pobrania poniżej.

ZAPYTANIE OFERTOWE - POBIERZ - nieaktywne  

11.05.2012r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA   

Zakończono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV, w m. Grabowiec i m. Piotrkowice gm. Chmielnik. Spółka PLK SA podpisała umowę na realizację zadania w dniu 11.05.2012r z PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie Zakład Świętokrzyski Kielce. Informacje o zawarciu umowy zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych. Nr ogłoszenia: 158828-2012. Termin zakończenia prac przewidziano na dzień 9 sierpnia 2012 roku.  

19.03.2012r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM  NA ROBOTY BUDOWLANE  

W dniu 19.03.2012 r  Spółka PLK SA ogłosiła w Biuletynie Zamówien Publicznych (Numer ogłoszenia:62923-2012)  Przetarg nieograniczony na przebudowę  napowietrznej linii elektroenergetycznej  SN-15kV, w m. Grabowiec i m.Piotrkowice gm. Chmielnik. 

03.08.2008r.

KONKURS NA KONCEPCJĘ BUDOWLANĄ I PROJEKT MAKRONIWELACJI  

Miasto Kielce ogłosiło w dniu 3.08.2008r Konkurs na wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej i funkcjonalno-przestrzennej Regionalnego Portu Lotniczego Kielce.  Zwycięzca Konkursu, Konsorcjum w składzie: Biuro Studiów i Projektów Lotniskowych POLCONSULT Sp. z o.o. Warszawa i Autorska Pracowania Architektury Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o. Warszawa, opracowało  Szczegółową  Koncepcję architektoniczno - budowlaną i funkcjonalno-przestrzenną  wraz z projektem zagospodarowania terenu lotniska oraz nowym Raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
 
   
 
Advertisement