shadow_left
Logo
Shadow_R
PolishEnglishGerman formal - Sie
Opis Projektu
Lokalizacja
Plan skomunikowania lotniska
Parametry Portu Lotniczego
Stan projektu
Opracowana dokumentacja
Studium Wykonalności
Zagospodarowanie terenu
Decyzja środowiskowa
Pozyskiwanie gruntów
Przetargi i konkursy
Korzyści z budowy lotniska

   
Aktualne i planowane zadania Spółki Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

- pozyskiwanie i przygotowywanie dokumentacji wymaganej do składania wniosków o uzyskanie, niezbędnych
  dla zrealizowania celu, decyzji  i pozwoleń   wymaganych odrębnymi  przepisami.  Spółce zostanie  przekazana,
  na zasadach określonych prawem, dokumentacja dotycząca   Regionalnego Portu Lotniczego, wytworzona
  przez Gminę Miasta Kielce, niezbędna przy   uzyskiwaniu stosownych decyzji i pozwoleń, 

- występowanie z wnioskami o wydanie decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii, o których mowa wyżej
  oraz uczestniczenie w odpowiednich postępowaniach,

- nabywanie własności lub innych praw  do nieruchomości ( w tym prawa dysponowania gruntem  na   cele
  budowlane) niezbędnych  dla wybudowania portu lotniczego, na rzecz Gminy Kielce lub innych jednostek
  samorządu terytorialnego,

- uczestniczenie w postępowaniach związanych  z wywłaszczeniem nieruchomości lotniskowych i innych
  postępowaniach dotyczących, przygotowania i realizacji  inwestycji lotniskowych,

- zawieranie i nadzorowanie wykonywania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane niezbędne
  do wybudowania i uruchomienia Regionalnego Portu Lotniczego Kielce,

- uczestnictwo w wypracowaniu programu gospodarczego dla terenów lotniska i terenów około lotniskowych,
  sprzyjającego rozwojowi Miasta Kielce i regionu świętokrzyskiego, inicjowanego przez jednostki samorządu
  terytorialnego województwa Świętokrzyskiego,

- promocja Regionalnego Portu Lotniczego Kielce,

- prowadzenie poszukiwań inwestora strategicznego dla budowy Regionalnego Portu Lotniczego Kielce
  we współpracy z Gminą Kielce na zasadach określonych w  oddzielnej umowie,

- powołanie i wyposażenie, wymaganego prawem, podmiotu zarządzającego lotniskiem,

- zawieranie pre-umów na obsługę lotniska z liniami lotniczymi,

- zawieranie umów na obsługę lotniska z instytucjami, których działalność wchodzi w zakres kompetencji
  państwa w wykonywaniu prerogatyw władzy publicznej.

 
 
   
 
Advertisement